Svet-Stranek.cz
Projekční a inženýrská kancelář- vodohospodářské stavby
M.A.T.Matoušková s.r.o.

Úvodní stránka:Projekční a inženýrská kancelář- vodohospodářské stavby

Úvodní stránka

Projekční a inženýrská kancelář, se sídlem v Praze 10, Strašnicích
je zaměřená na projekty kanalizací, vodovodů, retence dešťových vod, likvidace dešťových vod, návrhy vsakování¨dešťových vod, čištírny odpadních vod vč. domovních, zásobování lokalit pitnou vodou z vrtů, úprava vody, čerpací stanice, revitalizace toků, povodňové plány ap.

V rámci TZB provádíme projekty vodovodů a kanalizací v objektech vč. venkovních přípojek.

Zpracováváme projekty pro územní řízení, stavební povolení, tendrovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení stavby.
Součástí dokumentace může být i zpracování výkazu výměr vč. ocenění.

Autorské a technické dozory na stavbách, poradenství v oboru.

Od r. 2013 provádíme revize malých domovních čistíren na ohlášení dle § 59 vodního zákona
návštěvníků stránky
celkem29 348
tento týden94
dnes11